Europees referentiekader voor talen

Europees referentiekader

Het Europees referentiekader (ERK) is ontwikkeld door de Raad van Europa. Het ERK is een instrument om taalvaardigheid te meten.  

Voor de taalvaardigheden: luisteren, lezen, spreken, een gesprek voeren en schrijven. Binnen elke vaardigheid zijn er zes niveaus (A1 t/m C2) voor het gebruik van de taal. De omschrijving van het niveau is van Commerce Talen. 

Basis gebruiker

A1

A2

  Beginner   Overlever

Onafhankelijk gebruiker

B1

B2

Half gevorderd Gevorderd

Vaardig gebruiker

C1

C2

Bedreven Volleerd

Klik hier voor de verkorte versie van het ERK. Het ERK en werkgevers. Het ERK en Wikipedia.  

ERK niveau

Om één hoger A-niveau te bereiken heeft een cursist 40 lesuren nodig. Voor de B-niveaus 50 uur en voor de C-niveaus gemiddeld 60 uur. Bij voldoende inzet en aanwezigheid, garanderen wij u dat u met de genoemde lesuren één hoger ERK niveau bereikt. Voor talen zoals Fins, Hongaars en Russisch zijn meer lesuren nodig.

Gebruik ERK

Het ERK wordt bij de intake gebruikt voor het bepalen van het instapniveau van de cursist. Na afloop van de training wordt het uitstapniveau volgens het ERK vastgesteld. Beide niveaus worden op het certificaat vermeld.   

 

  06 24 66 32 83    071 589 2224 of e-mail Commerce Talen vrijblijvend voor meer informatie.     

Copyrights © Commerce Talen
website SAND webdesign